Sevgili gençler bayramınız kutlu olsun

Happy Children’s Day!

Sağol

Thank you, sir!

Sevgili çocuklar bayramınız kutlu olsun

Dear children, happy Children’s Day!

Sağol

Thank you, sir!

Bayramınız kutlu olsun

Happy Children’s Day!

Sağol

Thank you, sir!

Sevgili çocuklar bayramınız kutlu olsun

Dear children, happy Children’s Day!

Sağol

Thank you, sir!

Sevgili çocuklar bayramınız kutlu olsun

Dear children, happy Children’s Day!

Sağol

Thank you, sir!

Bayramınız kutlu olsun sevgili çocuklar

Happy Children’s Day, dear children!

Sağol

Thank you, sir!

Tanrıya ve vatanıma karşı

On my honor, I will do my best…

Vazifelerimi yerine getireceğime

to do my duty to God and my country…

İzcilik türesine uyacağıma

and to obey the Scout Law;

Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma

to help other people at all times,

Kendimi bedence sağlam

to keep myself physically strong,

Fikirce uyanık

mentally awake,

Ve ahlakça dürüst tutmak için

and morally straight.

Elimden geleni yapacağıma

 

Şerefim üzerine and içerim

Türküm

I am Turkish,

Doğruyum

I am honest,

Çalışkanım

I am diligent.

İlkem

My principle is…

Küçüklerimi korumak

to protect my junior,

Büyüklerimi saymak

to respect my senior,

Yurdumu

to love my country…

Milletimi

and my nation

Özümden çok sevmektir

more then my own self.

Ulkum,

My ideal is…

yukselmek,

to progress…

Ileri gitmektir.

and to advance.

Ey büyük atatürk

Hey, great Atatürk!

Açtığın yolda

In the path you paved for us,

Gösterdiğin hedefe

to the goal you showed us,

Durmadan yürüyeceğime

I promise to walk…

And içerim

with persistence.

Varlığım

I devote…

Türk varlığına

my existence…

Armağan olsun

to the Turkish existence.

Ne mutlu Türküm diyene

It’s a blessing to say I’m Turkish.

Bayrak

THE FLAG

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Hey, this crimson and white ornament of blue skies;

Kızkardeşimin gelinliği

my sister’s wedding dress,

Şehidimin son örtüsü

the final coat of my martyr.

Işık ışık, dalga dalga bayrağım

My radiant, my waving flag!

Senin destanını okudum

I have read your legend,

Senin destanını yazacağım

and thus shall I write it.

Sana benim gözümle bakmayanın

I shall dig a grave for whomever

Mezarını kazacağım

does not see you the way I do!

Seni selamlamadan uçan kuşun

I shall destroy the nest of any bird

Yuvasını bozacağım

who doesn’t salute you in flight!

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder

No sorrow, no fear where you wave,

Gölgende bana da bana da yer ver

grant me a place under your shadow.

Sabah olmasın, günler dolmasın ne çıkar

Let there be no day, no sunshine!

Yurda ay yıldızının ışığı yeter

The light of your crescent and star is enough for this land.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün,

When war took us to snowy mountains,

Kızıllığında ısındık

we took warmth under your red.

Dağlardan çöllere düsürdüğü gün

When we fell from mountains to deserts,

Gölgene sığındık

we took refuge under your shadow.

Eyyy şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalan

Now you fly in the gloomy wind:

Barışın güvercini, savaşın kartalı

the dove of peace, the eagle of the war,

yüksek yerlerde açan çiçeğim

my flower that blossoms on mountaintops.

senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim

I was born under you, I shall die beneath you!

tarihim, şerefim, şiirim, herşeyim

My past, my honor, my poem, my everything!

yeryüzünde yer beğen

Choose where you desire on earth,

nereye dikilmek istersen, söyle seni oraya dikeyim

and I shall plant you wherever you want!

bu millet yıkılmaz bir ulu çınar

A great tree, this nation is…

bağrında mukkaddes bir ateş yanar

and springs a holy fire from her heart.

inönü, sakarya ve dumlupınar

İnönü, Sakarya and Dumlupınar;

onun yazılmamış birer destanı

be them unwritten legends of her.

dağ başına dusman alamaz artık

Neither an enemy step on these mountains,

yurdumuza düşman (dalamaz) artık

nor an enemy foot on this land again,

kalplere acılar dolamaz artık

hearts not to be burdened with no more pain,

ayaktadır çünkü türkün aslanı

for the lion of the Turks has risen!

ey samsun, Ankara, erzurum, sivas

Hey Samsun, Ankara, Erzurum, Sivas!

can verdi pençende kanlı ihtiras

Bloody ambition crashed under your claws.

başarmak bir ona, bir de türke has

Success is a gift only to him and the Turks.

şasırttı iraden bir anda bütün cihanı

The whole world was bewildered by your will!

bereket ayıdır bu yağmurlu ay

A month of blessings this rainy month,

hareket ayıdır bu uğurlu ay

a month for action this favored month,

toplandı bu ayda yüce komutay

the great parliament was summoned this very month.

unutma türk genci 23 nisanı

Turkish youth, don’t forget April 23rd!

…23 nisan 1920

…April 23rd, 1920

bu tarih, gazi Mustafa kemal’in

is the day when Mustafa Kemal Atatürk,

kahramanların ve vatan için çarpan dev yüreklerin

the heroes and all other great hearts of our land…

sevdasını çocuklarımızla birleştirdigi, bütünleştirdiği gündür

united their love with our children.

onlar için savaşılmadı mı bu alanlarda

Were they not the ones this land was fought for?

kaç gece uykusuz kalmadı mı büyükler

Was it not for them our saviors were sleepless for nights?

bu ülkeye 23 nisanlarda dünya çocukları konuk olur

On April 23rd, this country hosts children of the world.

rengarenk bir şenliktir bu

A colorful celebration,

yeryüzünün çocuklarını düşünen biricik önderinin armağanı

a gift from our great leader who cares about the children of the world.

sevinelim, o kadar çok sevinelim ki arkadaşlar

Rejoice friends! Let us rejoice so greatly that…

neşemiz taşsın sınırlarımızdan

our joy shall go beyond our borders…

dünyanın bütün üzgün çocuklarına geçsin sevincimiz

and reach all unhappy children in the world.

açın tarih kitaplarını, açın bakın

Open your history books. Open and look!

bir fotoğraf göreceksiniz

A photograph you shall see:

ağır giysiler içinde bir adam,

a man in heavy clothing,

uzaklara bakan bir dağ, gökçe bir ırmak

a mountain that tips the horizon, a broad river;

türkiye büyük millet meclisi başkanı Mustafa kemal

the president of the Turkish Parliament: Mustafa Kemal Atatürk!

yakasında bembeyaz bir mendil,

A pure white handkerchief on his collar,

 

içi çocuk düşleriyle dolu

his soul filled with dreams of children…

çocuklarımızın gülüşleriyle

with the smiles of our children.